Šodien plakātiem atlaide līdz 30%
Derīga pirkumiem vismaz 39 € vērtībā.

www.gallerix.lv pārvalda un administrē Gallerix AB. Uzņēmums ir reģistrēts Zviedrijā ar reģistrācijas numuru 556775-9393. Gallerix galvenais birojs atrodas Västergatan 6D, 352 30 Vekšē, Zviedrijā.

Gallerix nodrošina piekļuvi www.gallerix.lv (saukta par "šo vietni"). Visi mūsu produkti un pakalpojumi tiek pārdoti saskaņā ar šajā vietnē norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Pirms vietnes izmantošanas rūpīgi izlasiet noteikumus un nosacījumus. Izmantojot šo vietni, jūs pilnībā piekrītat tās noteikumiem un nosacījumiem. 

 

1. Jūsu konts
Lietojot šo vietni, jūs esat atbildīgs par konta lietotājvārda un paroles slepenību un par to, lai citi nevarētu piekļūt jūsu konta informācijai. Jūs esat atbildīgs par jūsu konta un paroles izmantošanu. Jūs apņematies veikt nepieciešamās darbības, lai saglabātu paroles un konta informāciju drošībā. Ja jums ir aizdomas, ka citi var zināt vai izmantot jūsu paroli, jums par to ir jāziņo mums. 

Pārliecinieties, vai visa mums sniegtā informācija ir pareiza un pilnīga.

Gallerix pārdod tikai tām personām, kas spēj norēķināties ar maksājumu karti vai ar rēķina starpniecību. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var veikt pasūtījumus tikai tad, ja to ir apstiprinājis vecāks vai aizbildnis. 

Gallerix ir tiesības jebkurā laikā liegt piekļuvi šai vietnei, slēgt kontu, dzēst vai mainīt saturu vai anulēt pasūtījumus. Ja pasūtījums tiek anulēts, klients nav atbildīgs par jebkādiem maksājumiem.

 

2. Konfidencialitāte
Izlasiet mūsu konfidencialitātes politiku, ja vēlaties uzzināt vairāk informācijas par to, kā mēs aizsargājam personas informāciju. Šeit jūs varat arī izlasīt šīs vietnes nosacījumus.

 

3. Piekļuve tīmekļa vietnei
Mēs darām visu iespējamo, lai šī vietne būtu vienmēr pieejama bez pārtraukumiem un nodrošinātu, ka visi pārskaitījumi norit bez kļūmēm. Interneta būtības (varbūt darbības) dēļ mēs nevaram sniegt nekādas garantijas. Piekļuve šai vietnei jebkurā laikā var tikt ierobežota vai liegta vietnes uzlabojumu, uzturēšanas vai jaunu funkciju vai pakalpojumu ieviešanas dēļ. Mēs darām visu iespējamo, lai izvairītos no šādiem pārtraukumiem vai, lai tos samazinātu līdz minimumam.

 

4. Vietnes piekļuves atļaujas
Gallerix nodrošina piekļuvi vietnei ierobežotai personiskai lietošanai. Šīs atļaujas nedod jums tiesības lejupielādēt saturu (izņemot kešatmiņas funkcijas), vai mainīt vietnes sadaļas bez Gallerix rakstiskas atļaujas. Neviena piešķirtā atļauja neietver šīs vietnes vai tās satura tālākpārdošanu vai komerciālu izmantošanu, tostarp produktu klāsta, aprakstu vai cenu apkopošanu un izmantošanu. Šo vietni vai tās daļas nekad nedrīkst reproducēt, pavairot, kopēt, pārdot, tālākpārdot, apmeklēt vai jebkādā citā veidā izmantot komerciālos nolūkos bez rakstiskas atļaujas. 

 

5. Ierobežojumi
Jūs nedrīkstat izmantot jebkāda veida rāmjus, lai paslēptu zīmolus, logotipus vai cita veida saturu (tostarp attēlus, lapas izkārtojumu, tekstu vai informāciju) no Gallerix bez rakstiskas atļaujas. Jūs nekad nedrīkstat izmantot meta-norādes vai "slēptu saturu" kopā ar mūsu uzņēmuma nosaukumu, preču zīmēm, produktu nosaukumiem vai zīmoliem. Šīs vietnes neatļautas izmantošanas rezultātā tiek anulētas visas iepriekšējās Gallerix piešķirtās pilnvaras, atļaujas un licences.

Jūs nekad nedrīkstat izmantot šajā vietnē redzamos logotipus, zīmolus vai ar autortiesībām aizsargātus attēlus vai zīmolus kā daļu no saites bez Gallerix rakstiskas atļaujas.

Jūs nekad nedrīkstat izmantot šo vietni tādā veidā, kas var izraisīt šīs vietnes darbības pārtraukšanu, kaitējumu, pasliktināšanos vai kļūmi, vai liegt piekļuvi šai vietnei. 

Jūs nekad nedrīkstat izmantot šo vietni: 

- jebkāda veida apzinātai krāpniecībai, jebkāda veida noziedzīgai darbībai vai jebkādai citai nelegālai izmantošanai;
- lai nosūtītu, izmantotu vai atkārtoti izmantot materiālu, kas ir neatļauts, aizskarošs, apmelojošs, atbaidošs vai draudošs; 
- kas pārkāpj autortiesības, zīmolus, konfidenciālu informāciju vai citas tiesības, kas var kaitēt trešajai pusei; 
- kas satur vīrusus, politiskus uzskatus, komerciālus uzskatus vai surogātpastu;
- lai radītu kaitējumu, diskomfortu vai trauksmi.

 

6. Autortiesības, juridiskais paziņojums un datubāzes tiesības 

Visa šī vietne un tās saturs (teksts, izkārtojums, attēli, logotipi, simboli un programmatūra) pieder Gallerix vai mūsu satura nodrošinātājiem. Visu saturu aizsargā Eiropas un starptautiskās tiesības.

Visa programmatūra šajā vietnē pieder Gallerix vai mūsu pakalpojumu sniedzējiem, un to aizsargā Eiropas un starptautiskās tiesības. 

Jūs nekad nedrīkstat lejupielādēt vai atkārtoti izmantot šīs vietnes daļas bez Gallerix rakstiskas atļaujas. Jūs nekad nedrīkstat izmantot datu ieguvi, robotus vai vākšanas rīkus un/vai programmatūru, lai apkopotu vai izmantotu nozīmīgas šīs vietnes daļas. Jūs nekad nedrīkstat izveidot vai publicēt savu datu bāzi, kurā ir šīs vietnes daļas (tostarp mūsu produktus un cenas). 

Papildinformāciju skatiet sadaļā Juridiskā garantija.

 

7. Juridiskā garantija 
www.gallerix.com un www.gallerix.lv domēni pieder un tos administrē Gallerix AB.

 

8. Klienta līgums
Veicot pasūtījumu šajā vietnē, jums tiek nosūtīts apstiprinājums uz e-pastu. Šis e-pasts apstiprina, ka jūsu pasūtījums ir saņemts, un tajā ir visa nepieciešamā informācija par pasūtījumu. Pasūtījums mums norāda, ka vēlaties iegādāties noteiktu produktu. Jūsu pirkums ir apstiprināts, nosūtot jums preci. Veicot pasūtījumu, tiek noslēgts līgums starp jums un Gallerix. Gallerix ir produkta likumīgais īpašnieks, līdz ir veikts pilnīgs maksājums un Gallerix nav saņēmis šo maksājumu.

Gallerix ir tiesības aizturēt pasūtījumu drošības pārbaudei. Gallerix darbojas saskaņā ar Eiropas un starptautiskajām tiesībām un standartiem.

 

9. Pakalpojuma izmaiņas vai noteikumu pievienošana
Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā tīmekļa vietnē, tās politikā un noteikumos. Šīs tīmekļa vietnes izmantošana, un jebkurš pasūtījums tiek veikts saskaņā ar noteikumiem, kas ir publicēti un tāpēc ir spēkā.

 

10. Notikumi ārpus mūsu kontroles
Gallerix neuzņemamas atbildību par jebkādu šajos noteikumos izklāstīto savu pienākumu neizpildi vai aizkavēšanos, kas radušies ārpus mūsu kontroles esošu apstākļu dēļ. Šie noteikumi neietekmē jūsu likumīgās tiesības.

 

11. Atbildības ierobežojumi
Ja jūs neievērosiet šīs sadaļas noteikumus un Gallerix neveiks nekādas darbības, mēs paturam visas tiesības šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

 

12. Jurisdikcija un tiesa
Šīs tīmekļa vietnes izmantošana, katrs pasūtījums, kas veikts šajā vietnē, un tās noteikumi ir saskaņā ar Eiropas Savienībā pastāvošajiem Eiropas tiesību aktiem. Jūs, tāpat kā Gallerix, piekrītat ievērot Eiropas likumus un tiesības.

 

Šie noteikumi neietekmē jūsu likumīgās tiesības.

 

© Gallerix 2021. Visas tiesības aizsargātas.